ASKIM: De to har rett og slett invitert Magnus Jackson Krogh – han har de siste par årene reist land og strand rundt med et foredrag om ADHD.

– Vi opplevde det som klargjørende å høre på Krogh, sier Svein-Tore.

Spesielt samhold

Det var han som kom over en filmsnutt fra Kroghs foredrag på nettet. Basert på erfaringer med sine egne barn reiste han og Angelica inn til Oslo for å få det med seg.

– Eller foredrag og foredrag, det er jo også lagt opp veldig morsomt, som et show. Men det som virkelig er bra er samtalen etterpå, forteller de.

I samtalen, som ledes av en psykiatrisk sykepleier som har mange års erfaring med ADHD, er det åpent for innspill for publikum. Dette opplevde Svein-Tore som helt spesielt:

– Det oppstår et samhold når du sitter der med andre som er genuint interesserte i problemstillingen. Noen spinner videre på det du sier, eller du kan få ideer fra andre. Dette foredraget er noe vi må få til Askim, tenkte jeg med en gang.

Vil ha med flere

Nå håper de at mange nok skal melde seg på, slik at Samtalen skal gå av stabelen.

Initiativtakerne understreker at de er svært godt fornøyde med hjelpen de har fått.

– Vi har vært åpne for alle tilbud vi har fått, og ser det som helt avgjørende å få til et godt samarbeide med skolen, sier de.

Likevel, med fire barn i skole og barnehage har de ikke unngått å observere at det fins en del kunnskapsløshet og nedlatende holdninger.

Angelica håper derfor at mange i lokalsamfunnet skal benytte sjansen for å få mer kunnskap om diagnosen, det gjelder både andre foreldre og de som jobber med barn.

– Det er en stor diagnose, og alle som har fått den er ulike, sier hun.

Vil nå fram til barn

Magnus Jackson Krogh har vært i Askim før – da i en helt annen sammenheng – i 2010 turnerte han med et tribute-show til Michael Jackson.

– Det blir hyggelig å komme til Askim igjen. Jeg får mange forespørsler, men vil helst komme til steder hvor jeg føler det er en oppriktig interesse for diagnosen ADHD, sier han.

Spesielt håper han å nå barn fra 8 år med sitt showpregede foredrag.

– Du vet, barn har ikke samme evne som voksne til å lese seg opp på ting eller uttrykke det i et språk som andre forstår. Min idé er å gi barn og voksne en fellers forståelse for hvordan et barn opplever å ha diagnosen ADHD, basert på min egen erfaring, sier Jackson Krogh.