Fint eller stygt? Dyp splid innad i kirken om det nye sykkelstativet

Gunnar Aandstad syns ikke noe om det nye sykkelstativet foran Askim Kirke. Kirkeverge Bjørn Hasselgård har derimot bare fått positive tilbakemeldinger.