Askim på lånetopp i Indre Østfold

Smertegrense: Rådmann Toril Lahnstein mener Askim kommune nærmer seg en smertegrense når kommunen snart må ta opp nye lån for å bygge ny ungdomsskole og omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Ved siden av henne sitter økonomisjef Trond Christensen. 											 Arkivfoto

Smertegrense: Rådmann Toril Lahnstein mener Askim kommune nærmer seg en smertegrense når kommunen snart må ta opp nye lån for å bygge ny ungdomsskole og omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Ved siden av henne sitter økonomisjef Trond Christensen. Arkivfoto

Artikkelen er over 9 år gammel

Ved utgangen av 2008 hadde Askim kommune 48.453 kroner i gjeld per innbygger. Det skal bli mer.

DEL

For i løpet av kort tid skal kommunen låne penger til både ny ungdomsskole og omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Ny ungdomsskole er anslått å koste rundt 250 millioner kroner, mens omsorgsboligene er oppført med totalt 36 millioner kroner i økonomiplanen. Da vil antall gjeldskroner per innbygger øke drastisk.

Nærmer seg smertegrensen

Rådmann Toril Lahnstein mener kommunen da nærmer seg en grense for hvor mye gjeld kommunen kan betjene.

– Samtidig er det viktig å gjennomføre både ungdomsskolen og omsorgsboligene. Kommunen har vært gjennom tøffe år med nedbetaling av gjeld og kom ut av Robek-lista i 2007. (Robek-lista betyr at kommunen var satt under fylkesmannens administrasjon. Utgifter til drift og investeringer måtte godkjennes av fylkesmannen, red.anm.) Derfor må vi bygge opp egenkapitalen, sier rådmannen.

Økonomisjef Trond Christensen sier bystyret tidligere har vedtatt at netto lånegjeld ikke skal overstige 70 prosent av brutto driftsinntekter.

– Så langt har kommunen holdt seg innenfor dette, sier han. Men i budsjettet står det at dersom kommunen låner mer enn 170 millioner kroner de neste fire årene, overstiges denne prosenten.

Eidsberg på andre plass

Etter Askim kommer Eidsberg med drøye 44.000 kroner i gjeld per innbygger. På tredje plass ligger Marker med nesten 42.000 kroner, deretter følger Spydeberg med litt over 38.000 kroner i gjeld per innbygger, Hobøl med neste like mye, deretter Trøgstad og til slutt Skiptvet med beskjedne 15.637 kroner i gjeld per innbygger.

Investeringer koster

Eidsberg-ordfører Knut J. Herland sier kommunen de siste årene har vært gjennom store byggeprosesser som har ført til høy lånegjeld. Han nevner nye omsorgsboliger, ny barneskole, utbygging som har gitt full barnehagedekning samt bibliotek og kulturtorg.

– Synes du over 44.000 kroner i gjeld per innbygger er mye?

– Vi har ikke hatt noe valg. Barn må få skoler og barnehager og eldre må få sykehjemsplasser. Så lenge vi klarer å betjene lånene, går det jo. Dessuten vil gjelden flate ut etter hvert. På den annen side må kommunen bygge flere omsorgsboliger, legger han til.

Artikkeltags