Denne kommunen har flest i arbeid i egen kommune og den laveste andel som må reise ut for å jobbe

Eidsberg er den kommunen i Indre Østfold som har størst andel sysselsatte i egen kommune, viser ferske tall fra SSB.