Eiendomsmegler fra Mysen bråbestemte seg for å stenge i Ski – beholder kontorene i IØ

Det er kontoret til Sydvendt & Partners som har tømt sine lokaler i Nordbyveien. Det kun etter cirka ett år i Ski.