– Altfor høy husleie

FOR DYRT? En rettslig oppnevnt takstnemnd skal avgjøre om Eidsberg kommune kan kreve over 7.200 kroner per måned per bolig i Spurveien. Boligene bebos av psykisk utviklingshemmede.

FOR DYRT? En rettslig oppnevnt takstnemnd skal avgjøre om Eidsberg kommune kan kreve over 7.200 kroner per måned per bolig i Spurveien. Boligene bebos av psykisk utviklingshemmede.

Artikkelen er over 8 år gammel

Psykisk utviklingshemmede betaler 2.000 kroner for mye per måned i kommunal husleie.

DEL

Det mener advokat Geir Haugen. Sønnen hans – Fredrik Haugen – er en av flere ungdommer med psykisk utviklingshemming og som Eidsberg kommune har gitt et botilbud.

Adressen er Spurveveien i Opsahlåsen. Her betaler hver beboer 6.500 kroner pluss andre faste avgifter per måned (totalt over 7.200 kroner). Ifølge Haugen burde husleien ligget på 4.500 kroner, og da med andre faste avgifter lagt til.

Hvordan beregne husleien?

Boligene er organisert som et kommunaleid borettslag, men kommunen er formell eier og motpart.

Striden står om hvordan husleie skal beregnes. Haugen mener husleieloven er klar: Beboerne skal betale «gjengs leie», og da tilsier husleienivået på det private markedet i Mysen at prisene er for stive i Spurveveien.

Motpartens advokat er Morten Solberg. Han peker på at boligene er spesialtilpasset leietakerne, og at boligene ikke uten videre kan sammenlignes med andre boliger. I tillegg mener han beboerne må betale sin andel av et felles serviceareal. Solberg peker samtidig på at samme type botilbud bygges på nabotomten, men da i privat regi. Der må beboerne regne med å betale mye mer per måned, følgelig er det kommunale tilbudet rimelig nok.

Haugen tilbakeviser dette, ved å vise til at beboerne på nabotomten får eie hver sin bolig selv og dermed få del i en verdiøkning. Saken skal avgjøres av en rettslig oppnevnt husleienemnd, og det er knyttet stor spenning til utfallet.

– Kan få følger

Geir Haugen vil ikke kommentere saken overfor Smaalenenes Avis, men helse- og velferdssjef Jan-Erik Fredriksen medgir at han er spent på utfallet. Husleien i alle kommunale utleieboliger er fastsatt etter en slags selvkostmetode. Det vil si at beboerne skal betale alle kostnader som kommunen har påtatt seg ved å bygge. Dersom kommunen ikke får lov til å dekke inn egne utlegg, men kun må kreve markedsleie, kan dette i verste fall bety å gå i tap på utleie av boliger.

– Vi ser nok at et slikt utfall kan få følger for hvordan vi beregner husleier i andre boliger, også, sier han.

Artikkeltags