Det var en flott skog i hogstklasse tre og fire. God bonitet. Gårdbruker og skogeier Ole Svenneby og kona Turid Fluge Svenneby fikk sjokk da de fredag tok seg en tur i skogen for å se hvordan stormen kvelden i forveien hadde fart frem på eiendommen deres.

Tornadoen hadde slått ned for fote. Svenneby regner med at rundt 5.000 kubikkmeter tømmer er blitt felt eller regelrett knekt tvers av. Det er snakk om millionverdier. At det dreier seg om en tornado, bekrefter statsmeteorolog Anders Sivle overfor smaalenene.no.

- Det kan være en liten tornado som har vært på ferde. Det kalles skypumpe over vann, men tornado på land, forklarer han.

For en skogeier som har jobbet lenge og iherdig med å kultivere den fine skogen, kan det i og for seg være det samme hva det kalles. Ekstremværet gjorde virkelig innhogg i livsverket til familien på Svenneby gård. Der driver de også Svenneby Sag og Høvleri, hvor mye av det ødelagte tømmeret skulle brukes. Nå blir det massevirke av det aller meste.

Ole Svenneby rister på hodet over naturkreftene. Han og kona legger ikke skjul på at dette er en stor sorg for dem.

- Heldigvis har vi både brann- og stormforsikring på skogen, sier Turid Fluge Svenneby.

Uværet som raste over Indre Østfold torsdag kveld, førte til store skader flere steder. Foruten ødeleggelsene på skogen ved Svenneby i Spydeberg, ble trær blåst overende eller knekt tvers av også flere andre steder, blant annet i Askim. Det ble også betydelige skader på en rekke hus, og mange husstander flere steder i distriktet var en stund uten strøm.

Les mer i Smaalenenes Avis eller i PDF-utgaven mandag 3. august.