Midt i desember overtar Skiptvet kommune den nye Torggården i Meieribyen. Fortsatt er det ikke avgjort hvem som skal drive kafe i bygget, og flere lokale aktører har trukket seg ut av prosessen.

– Det tok altfor lang tid og det var lite å gå videre med, sier både Cato Flermoen Arnesen og Lill Anita Strand.

Manglet informasjon

Cato Flermoen Arnesen er styreleder i Indre Østfold bakeri på Langli. Sammen med kona Cecilie Arnesen Flermoen driver han kafeer på Knapstad og i Askim. Flermoen Arnesen forteller at paret ble spurt om de ville drive kafe i Torggården.

– Vi var på møte med kommunen sammen med flere interesserte. Men så hørte vi ikke så mye mer, og så ble det et par møter på teams på grunn av korona, sier han.

Kafegrunderen fra Langli synes det var lite informasjon å få.

– Vi synes det var merkelig at rådmann Per Egil Pedersen i sommer gikk ut og etterlyste kafedrivere, for da hadde jo vi vært i møter med kommunen i ett og et halvt år, sier Flermoen Arnesen.

– Kan det være aktuelt for dere å starte opp nå?

– Nei, nå er det ikke aktuelt lenger, nå er det også vanskeligere tider for å starte opp med et slikt prosjekt.

Også Lill Anita Strand, som driver Møtepunkt Meieribyen, er kritisk til manglende opplysninger.

– Jeg synes prosjektet er spennende, og ville gjerne se om jeg kunne bidra. Men det var litt tvil og hvor stor husleien var, og litt tvil om hva utleier skulle stå for av utstyr, og da blir det vanskelig å kostnadsberegne, sier Strand.

Hun har gitt beskjed om at hun ikke er interessert.

– Nei, dette tok veldig lang tid, sier hun.

Kritiske politikere

Arbeidet med å rekruttere en kafedriver har pågått gjennom hele året. I februar foreslo rådmann Per Egil Pedersen og hente inn en konsulent fra serveringsbransjen, ettersom de ansatte i Skiptvet kommune har begrenset erfaring med kafedrift. Dette ble imidlertid nedstemt av politikerne.

– Vi mente vi burde prøve gjennom egne kanaler først, sier Ann Kristin Solli Borgersen (H).

På første kommunestyretmøtet etter sommeren kom imidlertid spørsmål om kafedriften opp igjen, blant annet fra Svein Olav Agnalt (Ap). Under åpen post var han kritisk til at verken kafe eller andre næringsarealer var fylt opp.

– De lokale som har vist interesse føler seg tilsidesatt, og kommunikasjonen oppleves som manglende. Dette er lite heldig for kommunen. Arbeidet må intensiveres, sa Agnalt.

Rådmann Per Egil Pedersen svarte at alle lokale interessenter var blitt holdt oppdatert og informert.

– Nå har vi kontakt med Innovi og Via3, og det må avklares i forhold til tilrettelagte arbeidsplasser. Men Indre Østfold Næringsutvikling tar denne prosessen videre, sa Pedersen.

Leter etter interesserte

Håvard Andresen i Indre Østfold næringsutvikling forteller at arbeidet er i gang.

– Det viser seg at det ikke er så aktuelt med Innovi og Via3, siden man da må ha kandidater til å fylle tiltaksplassene, sier han.

Nå letes det etter flere aktuelle kandidater.

– Vi søker noen som kan tenke seg å starte en kafe som fru Blom, Villa Mat og Mer eller Bryggerhuset på Jahren, noen som har et helhetlig konsept, sier Andresen.

Han legger til at aktuelle kandidater vil få hjelp av etablerertjenesten.

– Vi vil jo at konseptet skal bli bærekraftig, sier Håvard Andresen.