Drivkreftene bak Marker ATV-klubb, Ronny Skaug og Roald Opsahl ønsker å gi barn og ungdom et godt fritidstilbud.

- Dette vil være et anlegg for alle, men spesielt for barn og ungdom vil dette være et perfekt tilbud, påpeker leder Ronny Skaug.

Han har lagt merke til debatten om ulovlig ATV-kjøring, deriblant i skiløypene i Ørje. Noe klubben beklager, men selvsagt ikke har noe med.

- Uansett tror vi organisert lovlig kjøring i et slikt anlegg vil bidra til å løse dette problemet. Da kan store og små tømme seg der fremfor alle andre steder. Vi har stor forståelse for at det blir reaksjoner av at folk kjører i plantefelt og liknende, mener han.

Fire års prosess
Ronny Skaug har hatt tanker om et ATV-anlegg i Jørnehaugen grustak helt nord i Marker kommune i fire år. For to år siden ble Marker ATV-klubb stiftet for å ta prosessen videre. De er nå medlem av Norges motorsportsforbund. Et forbund som er veldig positive til planene i grensetraktene.

- Dette stedet vil passe utmerket for et slikt anlegg. Det er ikke tett oppe i bebyggelsen og terrenget rundt gjør at vi kan få mye ut av området, opplyser han.

Etter møter med motorsportsforbundet planlegger de også anlegg for motocross, enduro og trial.

Million-anlegg
- Målet er å skape et anlegg for motorsport, som også kan bli en mesterskapsarena. Vi jobber for å få til lysanlegg, slik at det kan brukes hele uka året rundt. Da vil nytteverdien bli større, forteller Ronny Skaug.

Et slikt anlegg vil koste i størrelsesorden fire-fem millioner kroner. Det er en solid investering, men overkommelig mener ildsjelene bak.

- Dette skal finansieres gjennom spillemidler, lån i bank og ikke minst sponsorer. Vi håper å slippe billigst mulig unna. Dette er noe vi jobber for, men først må vi ha på plass blant annet reguleringsplan og liknende, mener ATV-lederen.

De har blant annet gjennomført en befaring sammen med kommunen, fylkeskommunen og motorsportsforbundet. 4. februar fant møtet sted.

- Vi ble bare møtt med positivitet. Dessuten har grunneierne vært velvillige til planene. Derfor tror vi at dette er mulig å realisere, fortsetter han.

Torsdag 27. mars inviterer styret til årsmøte i Marker ATV-klubb. Det blir et åpent møte også for de som ikke er medlemmer per i dag.

- Det har ikke vært noen hensikt å søke etter medlemmer, så lenge vi ikke har noe anlegg å tilby. Men denne kvelden håper vi mange interesserte dukker opp. Folk som er interessert i at anlegget blir realisert, avslutter han med bønn til disse om å komme på møtet.