Barna fikk legge grunnsteinen: – Prisen blir på mellom 17,8 og 20 millioner kroner

Barnehagebarna i Symra barnehage fikk det ærefulle oppdraget å legge ned grunnsteinen på den nye hallen.