Over 100 kom for å få svar fra Indre Østfold kommune: – Dette her engasjerte tydeligvis

Lag og foreninger i den nye storkommunen får samme tilskudd i 2019 som i 2020. – Det er for å gi lag og foreninger en forutsigbarhet det første året.