De lokale klubbene gjør tiltak i kamp mot spredning av gummigranulat

På kunstgressbanene i Askim, Skiptvet og Trøgstad har de tatt grep for å forhindre at gummigranulat sprer seg..