Korsgård IF og Askim FK har bestemt seg for å slå seg sammen

Artikkelen er over 1 år gammel

Styrene i Korsgård IF og Askim FK er blitt enige om å slå seg sammen. Nå blir det opp til årsmøtene i begge klubbene å avgjøre.

DEL

ASKIM: De to Askim-klubbene i fotball har til sammen rundt 600 medlemmer. Nå ser begge klubbene seg tjent med å drive sammen til det beste for fotballen i byen. I et skriv undertegnet av styrelederne i begge klubber, Line Konnerup, Korsgård IF og Thorbjørn Werner, Askim FK datert torsdag 1. november står det følgende:

«Før sommerferien startet Korsgård IF og Askim FK en positiv dialog angående utvikling og fremtiden for barne- og ungdomsfotballen i Askim.

Den 15. oktober ble det avholdt et samarbeidsmøte mellom KIF og AFK for å diskutere samarbeid ev. sammenslåing av klubbene. 3 representanter fra hver av klubbene deltok på møtet.

Det ble et godt dialogmøte og klubbens representanter ble enige om å råde styrene sine til å fortsette prosessen.

Styrene ble informert og de er enstemmig positive til å jobbe videre med saken.

Aktivitetsnivået på barn og unge er generelt nedadgående i samfunnet og vi har utfordringer med nok spillere i enkelte kull. Sammen kan vi gi barn og unge et tilbud fra de begynner med fotball til de er på rekruttlag og A-lag.

Styrene i klubbene mener at tiden nå er inne for en sammenslåing og jobbe sammen om flest mulig, lengst mulig, best mulig (NFFs grunnverdier)

Arbeidsutvalget vil allikevel presisere at ingen ting vil bli gjort før saken er tatt opp på klubbenes årsmøter.

Det stilles strenge krav til sammenslåing av klubber. Det vil kreve grundige og gode prosesser. Arbeidsgrupper vil bli nedsatt. Det blir viktig å sette av god tid slik at alle som ønsker det blir involvert.»

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags