Lokale banker reserverte benker på gratiskonsert for trengende – banksjef legger seg helt flat

Reserverte benker i Eidsberg kirke har opprørt konsertgjengerne.