Svar på leserbrev av Bjørn Mørk 8.12.

Det pleier å være en fornøyelse å lese Bjørn sine leserinnlegg, som ofte har gode refleksjoner om så mangt. Men denne gangen reagerer jeg på både faktafeil og en beskrivelse som snakker Askims utvikling i et negativt lys.

For det første så var det nok ikke AP som tok initiativ til å ansette en byarkitekt. Når jeg går tilbake og ser på protokoll av behandlingen av årsregnskap og årsmelding 2016, så er det faktisk gruppeleder for Høyre Lise Rognerud, som foreslår å avsette 1.5 millioner til å kjøpe/ansette byarkitekt i formannskapet 27. mars 2017.

Dette var i forbindelse med saken der vi skulle disponere overskuddet fra 2016. Men at det var enighet om dette tiltaket vises også av protokollen, som viser at Lise sitt forslag på vegne av posisjonen den gangen ble enstemmig vedtatt.

Bjørn skriver også at Askim ble ble kåret av norsk presse i 1998, til å være en av Norges styggeste byer. Og i 2007 kåret Dagbladets 48 000 nettlesere Mysen til å være Norges styggeste by, med Askim som nest styggest. Ifølge Bjørn Mørk.

Dette bestrides ikke, da det er riktig. Men det jeg synes Bjørn Mørk da også burde skrive var at vi i Askim ble nominert som Norges mest attraktive by, sammen med Bergen og Skien i 2013, og vi ble igjen nominert til det samme i 2018. I 2018 var det anerkjente arkitekter som Dock-Holm og Butenschøn med i juryen.

For etter disse negative kåringene, så satte vi mer lys på sentrumsutvikling i både daværende Eidsberg kommune og Askim kommune. I Mysen laget de en ny helhetlig sentrumsplan, og i Askim valgte vi en annen tilnærming med store områdereguleringer.

Det er mulig de to siste positive nomineringene passet dårlig inn i Bjørn sitt forsøk på å beskrive en negativ utvikling i Askim. Det er synd om så er tilfelle, for vi bør i større grad snakke opp våre to byer og mange tettsteder.

Bjørn sin overskrift i leserinnlegget var: De tilflyttende vi ønsker skal etablere seg hos oss ønsker en villa, et rekkehus eller et «town-house» med egen hageflekk.

Det er nok mulig at noen vil det, men det gjelder ikke alle. Vi ser flere leiligheter som er etablert nær flere av våre jernbanestasjoner, også kjøpes av folk fra Oslo og Follo.

Høyre har vi hele tiden sagt at begge byene våre og tettstedene bør ha flere alternative boligtyper å tilby, for å være attraktive. Da er det naturlig at leilighetene i størst grad etableres i sentrum og nære kollektivknutepunktene, mens rekkehus og villaer etableres utenfor det som defineres som sentrum, spesielt i byene.

For det er også viktig at vi får noe mer urbane strøk i våre to byer, som også tiltrekker seg nye innbyggere, men også kjøpes i stor grad av våre egne innbyggere som av praktiske grunner flytter fra sine villaer. Dette har egentlig fungert veldig bra. Da deres tidligere villaer gjerne kjøpes av tilflyttere.

Så blir det på grensen litt tendensiøst da Bjørn forsøker å legge igjen et bilde av at utbyggere har fått gjøre som de vil. Dette vet også Bjørn ikke stemmer, da det har vært omfattende forhandling i prosessene med utbyggere, før de har fått grønt lys. Og i stor grad har våre nye boliger vært rekkehus. I Askim er det flere år siden forrige gang det ble bygget et leilighetsbygg før nå Meierihagen er i gang med sitt prosjekt.

Vi i Høyre ser frem til å få realisert flere av utbyggingsmulighetene som ligger i områdereguleringene i Askim. Både i Askim og Mysen blir det mer grønne arealer, og nye boliger i prosjekter med høy boligkvalitet. Så la oss snakke opp våre byer og tettsteder når vi kan dette, det fortjener begge byene og flere av våre tettsteder.

De tilflyttende vi ønsker skal etablere seg hos oss ønsker en villa, et rekkehus eller et «town-house» med en egen hageflekk