«Ulv på gangveien i Mysen er ikke forenlig med lokalbefolkningens behov for trygg fremkommelighet»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nyttår hadde så vidt opprunnet da 2 av ulvene i Slettås-reviret vandret over i de evige jaktmarker. Ikke uten protester. Mitt bidrag er å heie! Støtten går ikke bare til Rødhette, men til alle oss som bor i distriktene, driver næring og lever av skog og landbruk. Når bestanden er over det Stortinget har bestemt skal det forvaltes med å skyte / ta ut ulv. Folk i bygder i Østfold og Norge etterspør det! Ulv på gangveien i Mysen er ikke forenlig med lokalbefolkningens behov for trygg fremkommelighet! Gjøres ikke dette vil det skade tilliten til folkevalgte, øke forakten til oss som beslutter og ikke minst lefle med kriminell aktivitet som å øke antall «grårev». Det er oss ikke verdig!

LES OGSÅ: Bondelagsleder vil mobilisere 500 østfoldinger til ulveprotest: – Nå er vi grundig lei og krever at Erna tar ansvar

Det er nødvendig å gi støtte  til de som er ute i skogene for å gjøre det arbeidet det offentlige Norge med flertall har besluttet. Det kalles demokrati og er det beste også når vi er uenig i løsningen. Alternativet er diktatur og det er langt fra den nordiske tradisjon.

Og Rovviltnemndene fattet kloke beslutninger. La meg minne om fakta om bestanden, argumenter om lisensfellingen og hvilke tiltak som settes inn. Bestandsmålet for ulv er på 4-6 årlige ynglinger. Det er så langt påvist 6 ynglinger av ulv(noen sannsynligvis grenserevir) i vinteren 2018-2019. Rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling av tre ulveflokker innenfor ulvesona denne vinteren ble påklaget til Klima- og miljødepartementet. Departementet har bestemt at det åpnes for lisensfelling av ulvene i ett ulverevir - Slettåsreviret i Hedmark. Samtidig er det bestemt at det ikke åpnes for felling av flokkene i Hobøl og i Mangen. Det er allikevel første gang det åpnes for lisensfelling innenfor ulvesonen. Et viktig steg i rett retning.

LES OGSÅ: Flere tusen samlet i ulveprotest foran Stortinget – mange fra Indre Østfold deltar

Dette viser at regjeringen baserer politikken sin på Ulveforliket, Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, så langt de rettslige rammene tilsier det. For egen del er ett revir for lite, bestanden tatt i betraktning. Hobøl-reviret burde også vært tatt ut. Etter min mening er det heller ikke grunnlag lenger for å ha en sone politikk. Og det er heller ikke et krav i Bern konvensjonen.

LES OGSÅ: Raser mot vedtak om å verne Østfold-ulvene – Frp-Jensen vil ut av regjeringen

Ulven leser ikke «kommune skilt» og vet ikke hvor den kan eller ikke skal ferdes. Utmarkskommunene ga beskjed om at de sterkt ønsket en klageadgang for kommunene. Det innfrir Regjeringen nå. Det blir utarbeidet en veileder for skadefellingsoppdrag. SNO (Statens natur oppsyn) vil få dette oppdraget, og veilederen vil inneholde noe om jaktteknikk, metodebruk, regelverk, samhandling etc. Dette vil forhåpentligvis dempe diskusjonene rundt hvilke virkemidler som bør benyttes. Regjeringen har besluttet at kommuner skal bli gitt en særskilt klageadgang i vedtak om felling av rovvilt. Saken skal ut på høring i første halvdel av 2019. Her bør Østfold kommunene kjenne sin besøkelsestid! Dette er etter sterkt ønske fra Utmarkkommunenes sammenslutning(USS), og er noe Regjeringen innfrir på nå. Det er verdt å nevne at totalt har departementet sagt ja til å felle 29 ulv, tre av dem innenfor ulvesonen. Vedtaket har blitt møtt med kritikk fra flere kanter. 

NOAH mener regjeringens vedtak strider mot grunnloven. Fredag 28.12.18 ble det levert en midlertidig forføyning på vegne av organisasjonen. Oslo byfogdembete bestemte mandag at de vil behandle den midlertidige forføyningen, men det skjer ikke før torsdag 3. januar. Dermed kunne ikke dette stoppe ulvejegerne, som beveget seg ut i skogen like etter klokka 09.00 første nyttårsdag. 170 jegere hadde meldt seg på til jakta, og omkring 130 skal delta. Hittil i vinter er det registrert 67–74 ulver i Norge og fem nye kull. Forskerne tror de vil finne flere ulvekull enn det Stortinget har satt som mål.

LES OGSÅ: Planla aksjoner under ulvejakta i Hobøl: – Vi ville vise utenlandske medier galskapen i Norge

Statens naturoppsyn/Rovdata har dokumentert at det er født fire nye valpekull i helnorske revir i sommer. I tillegg er det født minst ett kull i grenserevir. Dermed er Stortingets bestandsmål på 4–6 årlige ynglinger allerede oppfylt – flere måneder før tellingsperioden er ferdig. Og det er verdt å merke seg at tellinger foretatt av Rovdata ikke akkurat er dagsferske! 

I fjor ble de registrert 115 ulver i løpet av registreringsperioden fra oktober til mars. Disse ble påvist i 21 norske og norsk-svenske ulverevirer. I regjeringsforhandlingene som har startet forventer jeg at debatten og uttak av flere revir blir ett tema! Det er ikke meg i mot! Så ser jeg at representanter for Senterpartiet roper fra sidelinjen om uttak av flere ulv. Det er jeg enig i, men forskjellen er at jeg er på det laget som gir flertall for den nasjonale rovdyr politikken og uttak innenfor sona har nå tross alt startet. Der er ikke SP.  Stortingsrepresentant Myhrvold/Sp / ordfører Kaabbel (Våler) har hele tiden ult fra sidelinjen uten resultat for sine standpunkt!»

LES OGSÅ: Trygve stemte for å skyte Hobøl-flokken – føler seg overkjørt av regjeringens ulvevedtak

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken