Tannhelse til besvær

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fylkespolitikerne har nettopp behandlet en rapport om tannhelsetjenesten i fylket. Den viser at Østfold har bedre resultater enn landsgjennomsnittet, men samtidig kommer det frem at tannhelsetjenesten ikke nådde fire av fem mål i 2014.

Dette mener Høyre er alvorlig. Skal vi sette pasientenes behov i sentrum må vi både utvikle og endre helsetjenestene. Vi må ha en politikk som bygger på respekten for kunnskap og kompetanse for å styrke velferdsordningene i landet vårt.

Det er bekymringsfullt at rapporten viser at Østfold fortsatt har utsatte pasientgrupper som må vente unødvendig lenge over fristen på undersøkelser, at pasienter som blir henvist til tannbehandling i narkose og behandling innen tre måneder ikke får det. Bak denne dystre statistikken er det mennesker som har smerter, som sliter og som venter på behandling.

Rapporten viser også til at det er et stort avvik i antall elever i 2, 4 og 7. klasse i Østfold som har fått opplæring i tannhelse siste år. Målet var 100 prosent, men kun 59 prosent fikk opplæring i 2014. Når vi vet hvor viktig god munnhygiene og god tannhelse er både for den fysiske og psykiske helse, da bør vi ta på alvor at ungdommen ikke får nødvendig kunnskap som kan gjøre dem bedre rustet for fremtiden.

Slagordet «Tennene tilbake til kroppen» er kjent for mange. Derfor er det viktig å sørge for at tannhelse ses på som del av øvrige helsetjenester. Utfordringen, slik Høyre ser det, er ikke å få fylkeskommunal tannhelsepersonell til å se tannhelsens betydning for generell helse og sammenhengen mellom disse. Skal vi få gjennomslag som virkelig monner må vi få øvrig helsepersonell i kommunene til også å tenke og se sammenhengen mellom tannhelse og generell helse og livskvalitet. Det skal ikke være slik at når man først er så heldig og kommer inn på sykehjem med egne tenner i behold, så skal man stå i fare for å miste dem fordi tannhelse er en nedprioriter oppgave.

Regjeringen prioriterer tannhelse, både i form av økonomiske insentiver og politiske signaler. Fylkeskommunen følger opp i form av utbygging av nye klinikker og målfastsettelse. Allikevel er det fortsatt for store avvik.

Høyre mener at de som sitter nederst ved bordet i helsetjenesten – rusavhengige, personer med psykiske problemer og eldre og pleietrengende fortjener et bedre helsetilbud, også når det gjelder tannhelsetjenester. Tannhelse er, og bør i enda større grad ses på som en del av det generelle helsefremmende og forebyggende arbeidet.

God tannhelse er god folkehelse!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken