«Vis handlekraft, og vis at dere lytter til innbyggerne»

Øivind Lorentsen

Øivind Lorentsen Foto:

Av
DEL

MeningerFormannskapet og kommunestyret i Spydeberg holder møter denne uken, henholdsvis tirsdag og torsdag, for å drøfte plassering av innbyggertorg, herunder bibliotek. Rådmannen foreslår at det ikke inngås leieavtale med Svarstad Eiendom a.s. om Lysetun og peker på etablering på Fjellheim.

I saksdokumentet fra rådmannen heter det at for å ivareta «en komplett helsestasjon» kreves det et areal på 1.500 m2, en økning på 500 m2 fra det opprinnelige 1000 m2. På helsestasjonen arbeider det i dag fem personer: – tre helsesøstre, en helsesekretær og en fysioterapeut. 500 m2 skulle gi god plass. Det var avsatt 115 m 2 til helsestasjon i et tidligere saksdokument datert 29. mars i år. Et foreløpig romprogram er utarbeidet av en gruppe brukere. I innledende idédugnader om innhold og behov for areal vil en alltid ta godt i. Så langt meg bekjent har en ikke gjennomført kritisk analyse av reelle ambisjoner og behov. En slik analyse hører alltid med når dugnader gjennomføres. Etter mitt skjønn vil et leiebehov på 1000 m2 være et realistisk anslag.

Svarstad Eiendom a.s. tilbyr leie på kr 1.350 per m2. Dette inkluderer en oppgradering av bygget på 10 mill. kroner, herunder en fasadeendring med vinduer ut mot TEBO. Oppgraderingsutgiftene må sees i sammenheng med areal antydet av kommunen.

Men, nå er det ikke prisen som bekymrer rådmannen. Han trekker en konklusjon om at en leiekontrakt som innebærer så store oppgraderingsomkostninger vil være i strid med anskaffelses-regelverket. Påstanden er basert på lite spesifikke vurderinger fra Innkjøpskontoret i Indre Østfold kommune. Dette er en påstand som ikke kan stå uimotsagt. Politikerne i Spydeberg vet jo dette.

I et innlegg i Smaalenenes Avis sist lørdag skriver to representanter fra Senterpartiet at med dem skal innbyggerne være med å bestemme. Når det gjelder Fjellheim gjelder ikke dette. Fra å være tilhengere av Lysetun før jul, har Sp i de to siste behandlingene av saken løftet fram Fjellheim som innbyggertorg. I samme avis skriver en annen representant fra Sp at «frivilligheten skal skinne».

Fjellheim ble født av ildsjeler og frivillig innsats. Det blir et «hån» mot frivilligheten å «ta fra oss Fjellheim». De politiske partiene hopper fra en beslutning til en annen. Fra å være flertall for å satse på Lysetun, hoppet Frp, KrF og MDG over til andre forslag på neste møte. Det virker som politikken i Spydeberg preges av handlingslammelse. Det skjer også hva sykehjemsplasser og ny barneskole angår.

Nå må tiden være inne til å ta politiske grep. Legg politiske blokkdannelser bak dere. Før forhandlinger på tvers av partier til beste for innbyggerne som valgte dere. Vis handlekraft, og vis at dere lytter til innbyggerne.

Artikkeltags