«10 millioner av eiendomsskatten i Eidsberg er brukt til ingen nytte!»

Av

Da er snart Eidsberg kommune historie, og det er tid for en liten evaluering av politiske løfter og gjennomføring de siste 4 år. Den 11 oktober 2018 hadde jeg et leserinnlegg knyttet til eiendomsskatt og politiske løfter som ble gitt under valgkampen for 4 år siden. Høyre hadde 3 klare løfter: 1: Det skulle ikke innføres eiendomsskatt. 2: Det skulle bygges nytt bad i denne perioden, 3: Mye av kostnaden skulle finansieres gjennom salg av eiendommer. Jeg ba om svar på dette fra Ordfører/Rådmann, men det ble helt stille, det kom aldri noe svar på spørsmålene. Så i et nytt leserinnlegg den 10 januar 2019 konstaterte jeg følgende: Alle 3 valgløfter anses allerede å være brutt. 1: Det ble innført eiendomsskatt. 2: Det er ikke bygget bad. 3: Det er ikke solgt eiendommer. Jeg etterlyste nok en gang svar. Fortsatt er det ikke kommet svar fra verken politisk eller administrativt hold? Men verdt å huske er at et politisk løfte var at eiendomskatten kun skulle benyttes til bad og nye investeringer som ikke normalt skal ligge inne i ordinært investeringsbudsjett, altså ikke til drift. Her kan nok bruken diskuteres da det synes som om deler av eiendomsskatten er benyttet til ordinære investeringer slik at tidligere budsjettmidler isteden ble benyttet til drift, slik jeg hevdet i leserinnlegget. Men vi kan konstatere følgende status: Eidsberg kommunestyre har, tross klare advarsler om tomtas uegnethet, kastet bort ca 3 millioner i et håpløst badeprosjekt i Mysen idrettspark. Deretter er ca 2 millioner kastet bort i et like håpløst prosjekt på Nordre Mysen. Der ble badet foreslått plassert slik at 4 kostbare eiendommer måtte erverves og rives, kostnad kanskje ca 20 millioner? Dette forslaget ble etter hvert også forkastet: Så pr desember 2019 er vi like langt som for 4 år siden, ingen tomt er bestemt og ikke noe bad er bygd. I tillegg er det vel betalt 5 millioner til badet i Askim i medhold av en gjensidig badeavtale, men uten at vi har fått tilsvarende tilbake. Altså synes det som om ca 10 millioner av eiendomsskatten er brukt til ingen nytte! Og når vi nå ser at badet ikke er inne i IØK årsbudsjett eller langtidsbudsjett, synes Frøshaug sin uttalelse å konstatere at det ikke blir bad i Mysen nå, selv om det tidligere er kommet positive signaler både fra kommende rådmann og ordfører om at badet skulle komme nå. Dette ble også vedtatt i Fellesnemnda. Men vi ser vel nok en gang valgløfter som ikke blir en realitet.. Så da kan vi konstatere, av det som er kommet inn i eiendomsskatt i EK er halvparten allerede benyttet til helt andre formål enn bad, jfr mitt leserinnlegg 10 januar. Det blir heller ikke bad i Mysen i overskuelig fremtid, kanskje aldri. Da blir det spennende å se hva IØK eventuelt benytter dette ”badefondet” til, og om midlene kommer vår gamle kommune til del? Men vi kan kanskje stole på vår ordfører om at midlene skal på bundet fond til bad?? Så kommer vi til slutt til en kommentar til et par urealistiske panikkvedtak i EK. 1: Om det ikke blir bad, skal vi få tilbake pengene. Dette avvises tvert av vår nye ordfører Frøshaug, her blir det ingen tilbakebetaling. 2: Nå plutselig noen uker før nytt år kommer det et vedtak om salg av kommunale eiendommer. Dette burde jo kommet for minst 3 år siden, nå vil en inntekt gå inn i inntektsgrunnlaget til IØK. Hvorfor er ikke dette satt på sakskartet for flere år siden? Håper ikke dette er et ledd i en bevisst politisk/administrativ trenering for å unngå å bygge bad i Mysen. Vi kan derved konstatere at man fra politisk og administrativ side har klart å bruke 4 år med håpløs planlegging, og bruk av mange millioner kroner uten at vi er noe nærmere en realisering av nytt bad i Mysen. Jeg mener at vi i Eidsberg nå har krav på å få en redegjørelse fra ordfører/ rådmann med svar på de spørsmål jeg har stillet gjennom 2 tidligere leserinnlegg, samt på ovenstående.