Pensjon fra første krone: – Det er en meget god idé

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSvar til regiondirektøren i NHO Østfold, som den 20/10-18 skrev innlegg i Smaalenenes Avis, at pensjon fra første krone er en dårlig idé, og at det vil bli en for stor kostnadsbyrde for næringslivet.

Ifølge en fersk rapport fra Melbourne Mercer Gloabal Pension Index kan en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker vente seg en pensjon på 48,8 prosent av lønnen. Dette gjelder i privat sektor. I Danmark, som kommer best ut av undersøkelsen, er pensjon som andel av lønn på drøye 80 prosent. Både i Sverige og Finland er andelen vesentlig høyere enn i Norge, som dermed kommer dårligst ut i Norden.

Norge har en av de laveste satsene på obligatorisk tjenestepensjon (OTP) blant land i den vestlige verden. Den er på kun 2 prosent, men i realiteten er den lavere siden de fleste ikke starter opptjening før ved 1G. Et forenklet regnstykke kan være slik: Årslønn kr 400 000 – 1G kr 96 883. Pensjonsgrunnlag kr 303 117 * 2 % OTP = kr 6 062,-, som avsettes per år til fremtidig pensjon. Etter 30 år med innbetaling utgjør innskuddet kr 181 860,-. Dersom vi justerer for variabler med 30 års avkastning og prisvekst, vil pensjonen utgjøre ca. kr 280 000,-, i dagens verdi (Det samme som å ha kr 280 000,- i tjenestepensjon per i dag). Dette skal utbetales fra tidligst 62 år og i minimum frem til 77 år. Altså maks kr 28 000,-, per år fra 67–77 år og kr 18 000,-, per år fra 62–77 år. I tillegg mottar man opptjent pensjon fra folketrygden, ut ifra hvor mange år man har jobbet og hvor mye hver enkelt har innbetalt gjennom sitt arbeidsliv. Folketrygden er stadig under press og har blitt reduser ved hvert pensjonsforlik i Stortinget.

Dette gjenspeiler ikke en god, økonomisk trygg alderdom for fremtidige pensjonister, slik vi kjenner det i dagens Norge. Dette er faktisk «å trekke stigen opp etter seg», og overlate «lommerusk» til neste generasjon pensjonister. Til sammenligning vokser pensjonsbeholdningen til 1,3 mill. kr (justert med samme variabler) ved en innskuddssats på 7 prosent og opptjening fra første krone som gir et helt annet grunnlag for en trygg alderdom. Dette illustrerer forskjellen mellom gode og dårlige pensjonsordninger. Det kan legges til at risikoen har blitt veltet fra arbeidsgivere til arbeidstakere ettersom ytelsesordninger stort sett har blitt omdannet til innskuddsordninger. Dette har næringslivet spart store summer på, samtidig som det gir mer forutsigbarhet for arbeidsgiver – fordeler som bør gis tilbake til arbeidstakere gjennom høyere pensjonsopptjening.

Det er varehandel-, reiseliv- og transportbransjen som i stor grad har den laveste satsen, men selv i bransjer som ellers har svært gode pensjonsordninger er det selskaper som ikke gir pensjon fra første krone. Anbefaler alle lesere, yngre og eldre å logge inn på www.norskpensjon.no. Beregne din fremtidige pensjon, kontakt din kunderådgiver i banken og start egen privat sparing i dag!

Det skal lønne seg å jobbe JA, både for lønnen man får og pensjonen man opptjener. Pensjon er utsatt lønn. Lønn man skal leve av etter endt arbeidsliv. Derfor bør minstesatsen for OTP økes til 7 prosent, og derfor er pensjon fra første krone en meget god idé.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags