Lei av at naboene forsinker ny Østre linje – ber staten gripe inn

Indre Østfold kommune er lei sommel fra Follo-kommunene. I siste kommunestyremøte ble politikerne enige om å be staten gripe inn med en statlig reguleringsplan for å få fortgang i den videre utbyggingen av Follobanen.