Et flertall på 28 mot 17 i Indre Østfold kommune har stemt for å fjerne fra politivedtektene restriksjonene mot tigging og såkalte «mindre opptredener». Det er bra. Nå sendes forslaget til vedtekter ut på høring til innbyggere, næringsliv, politi og andre. Deretter skal kommunestyret gjøre endelig vedtak. Vedtas vedtektene, kan du ta med munnspillet eller fela, loddboka eller innsamlingsbøssa og stille deg der du ønsker i kommunen uten å måtte spørre politiet – og det blir lov for tiggere å utøve sin virksomhet.

LES OGSÅ: Nå blir det fritt frem for tiggere, gatemusikanter og gjøglere i Indre Østfold kommune

Vi liker ikke tiggere på offentlig sted. Ikke fordi de er aggressive, men fordi de plager oss med å vise at det finnes fattige mennesker som ikke har samme sosiale sikkerhetsnett som oss, som ikke har samme velstand og ikke samme muligheter. Men vi bør tåle å se denne virkeligheten. Vi må aldri komme dit at de fattigste skal gjemmes vekk. Vi trenger denne påminnelsen.

Ja, det er riktig som det ble innvendt i Indre Østfold kommunestyre; noen tiggere er en del av større kriminelle nettverk. Noen, langt fra alle. Skal vi forby alt som kan ha sammenheng med eller kan føre til kriminalitet, må alt fra bilisme (råkjøring) til å oppsøke steder der det kan omsettes ulovlige stoffer (for eksempel på en fest) forbys. Å forby tigging eller kreve en strengere kontroll med tiggere enn med annen virksomhet, er å forskjellsbehandle, det er å kreve at fattigdommen holdes unna våre blikk.

Det var Sp’s Ole-Anders Hallgren Bodal som fremmet forslaget om å tillate tigging. Vi slutter oss til hans ord i kommunestyret: «Det blir helt feil for meg at dersom du er i ytterste nød også skal bli kriminalisert om du ber andre om hjelp.» Og « ... det er lite hensiktsmessig at man skal måtte søke politiet for å kunne spille og gjøgle i gatene.»