Omtales som landets flotteste eiendom – selges den for rett pris vil det gi en enorm gevinst

Av

Kan gi gevinst på over 100 millioner.