Dette maleriet av Halvard Haugerud pryder utstillingens plakat.
Guri Rønning

... et direkte avtrykk av et menneske ...

Et dypt ønske om å stoppe tiden fikk Halvard Haugerud fra Homstvedt til å bli maler.
Publisert