– Vi tar godt i mot nye kolleger, forsikrer Håvard Veiby. Han er blitt litt kjendis etter å ha vært en av representantene for tv-serien «Toll» på TV2. Serien flytter seg mellom ulike tollsteder og skildrer arbeidsdagene der.

– Har du det så gøy på jobb som det ser ut i tv-ruta?

– Ja! Jeg har vært ansatt her i 15 år, og det er en arbeidsplass med godt miljø, ingen dag er lik, sier Veiby som bor i Indre Østfold

Han bekrefter inntrykket vi får av ham fra TV2-serien: Han stortrives med å snakke med folk, kan være streng når han må, men at han også liker svært godt å ta de store smuglerne, det vil si være med på de virkelig store beslagene.

Og dem er det noen av, faktisk. Selv om noen av dem kommer fram i mediene, er det ikke alle beslag lokalt politi ønsker å fortelle om. I alle fall ikke mens de etterforskes, det vil si den tiden da politiet jakter på bakmenn, distribusjonsnett og mottakere.

Uansett sørger tollerne for å få skadelige varer ut av kriminelle kretsløp.

Veiby beskriver arbeidsdagen som variert. Du vet aldri hva vakten bringer. Det kan være utrolig spennende, men også dørgende kjedelig, han må innrømme det.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Aldri vurdert å jobbe andre steder enn Ørje?

– Jeg har vel kanskje tenkt det underveis, men valgt å være her. Jeg har venner på jobb, sier han og bekrefter at en stor andel av de 55 ansatte på tollstasjonen er bosatt lokalt. Sånt blir det miljø av.

– Bestemte du deg tidlig for å bli toller?

– Ja, jeg tenkte på dette tidlig, men jeg har også en økonomiutdannelse før tollskolen.

– Får du mange henvendelser på fritiden som toller?

– Kun fra familie og venner. Det handler mest om folk som spør om regelverk og den slags, sier han og avviser at det er noe særlig med ubehagelige henvendelser.

Toller i en fei

Nå står døra på gløtt for alle som «har en toller i magen», som seksjonssjef Gro Lene Gundelsby uttrykker det.

– Ikke nøl med å ta kontakt, sier hun og understreker at Ørje Toll gjerne ønsker seg enda flere med lokalkunnskap.

I overgangen fra tollskole til bachelorutdanning har etaten behov for å rekruttere både på grunn av turnover samt at vi går et år i møte hvor mange planlegger å gå av med pensjon. Utfordringen gjelder langt ut over Ørje. For å være i forkant er det spikret sammen en spesialløsning for å få utdannet folk til inspektører kjappere.

– Det normale løpet for å bli toller er en bachelorutdannelse ved Universitetet i Stavanger, men i vår startet en ny variant kalt (INTO) ITO- Intensiv Toll Opplæring. ITO er et opplæringsløp som i prinsippet er et komprimert sammendrag av tollskolen som vi hadde tidligere. Dette er en kortere variant.

– Særlig politiutdannede, forsvarsfolk og fengselsbetjenter ble ansett for å kunne være egnet for å kurses om til en tollerjobb. Eksempel på relevant utdanning og erfaring for tolletaten er politiet, Forsvaret, kriminalomsorgen, beredskap/ samfunnssikkerhet eller logistikk/spedisjon. De tilbys da en intensiv utdanning etter at de er ansatt som tollbetjenter.

– I høst er det nytt opptak, med søknadsfrist tidlig neste uke. Det nye er at man har utvidet litt for hvem som kan søke. Nå kan også andre som mener de har en egnet utdanning i bunnen søke, sier hun.

Gundelsby trekker fram en person som er utdannet på biler som eksempel. Men det finnes også andre tenkelige grunnutdanninger som tolletaten har bruk for. Dette blir vurdert.

– Ta kontakt dersom du tror at du kan ha en slik grunnutdanning, legger hun til.

Sikret jobb

Ørje toll får en ny ansatt med dette nye utdanningsløpet fra og med 1. desember.

– Vår nye medarbeider er ansatt som tollbetjent fra 1. desember og blir tollinspektør etter endt utdanning. Målet er å få tak i tre nye kjapt med utdanningen som nå settes i gang.

Lykkes man med å bli tatt opp på ITO-studiet, som det kalles, har man også fått jobb og arbeidssted. Dette betyr at utvelgelsen av hvem som skal få utdanne seg skjer ved noe som også har karakter av ansettelsesintervju.

Søker man seg til bachelorutdanningen ved UiS, er man derimot ikke sikret jobb etterpå. Her må hver og en søke jobb etter endt utdanning.

– Og lønna?

– Jeg skal være ærlig på at den ikke ligger i toppskiktet, sier Gundelsby, men skynder seg å tilføye at det er en trygg og forutsigbar jobb, noe som også kan veie tungt i en tid der det begynner å bli mer økonomisk usikkert for privat sektor. Lønnen ligger i spennet lønnstrinn 48- 52, som utgjør 417 900 – 485 800. Oppgavene på Ørje tollsted utføres i turnus og det tilkommer derfor variable tillegg, for kveld, helg og nattarbeid.

Samtidig: Blir du tatt opp på dette ITO- studiet har du lønn under utdanning.