Kulturhuset har gjort endringer – disse skal styre skuta