SFO på Spydeberg og Hovin skole har nemlig startet med et nytt tilbud for 2., 3. og 4. klassingene: En hel ettermiddag med idrett. Hver mandag og torsdag samles elevene i hallen på Fjellheim, og i to timer holder de koken med variert sport og lek.

- På mandager kommer over 40 barn til hallen og på torsdager over 30, forklarer Åsmund Kobbevik, rådgiver i Spydeberg kommune.

- Det er med andre ord en tredel av kommunens barn i den aktuelle alderen som benytter seg av tilbudet. Aktiviteten er et samarbeid mellom SFO, barneidretten i Spydeberg og Askim videregående skole. Barneidretten stiller med utstyr og frivillige medarbeidere, mens den videregående skolen vil stille med instruktører én dag i uka fra og med november, sier han.

Ifølge Kobbevik startet det hele som et innspill fra foreldre. Kobbevik tok opp saken med SFO-lederne på Hovin og Spydeberg, som straks tente på idéen. Fet i Akershus er en av foregangskommunene her i landet når det gjelder idrettsfritidsordning. Her har Spydeberg hentet idéer til hvordan det hele kan legges opp.

Les mer i Smaalenenes Avis papir- og PDF-utgave onsdag 24. september