– Vi har gjort det i litt omvendt rekkefølge enn vanlig. Vigslingen blir derfor først nå. Og det er vi glad for at vi gjorde. Etter at orgelet var på plass i sommer har orgelbygger Collins vært her tre ganger for å justere. Nå har orgelet satt seg og er tilpasset miljøet i kirken, fastslår kirkeverge Jens-Henrik Skjelderup.

Organist Sarmite Oberrauter vil som vanlig traktere orgelet under gudstjenesten. I tillegg spiller Simen Saxebøl trompet og Günther Escher munnharmonika. Begge disse er fra Ringvoll-området. Etter gudstjenesten blir det takk og gaveoverrekkelse til personene som sørget for nytt orgel i Hobøl kirke.

Søndags kveld blir det innvielseskonsert. Arne J. Solhaug og Sarmite Oberrauter veksler på å spille orgel. I tillegg blir det sang av Tomter sangkor. Som vanlig ledet av sin faste dirigent Mona Bekkhus.

– Vi får også solosang av Tomter-damen Sigrun Baar, som er en meget dyktig sopran, avslutter Oberrauter.