Gå til sidens hovedinnhold

Kirkejubileum behørig feiret

Artikkelen er over 20 år gammel

Båstad kirkes 140 år ble markert med gudstjeneste og festsamvær i Kirkestua.

(BÅSTAD) Svært mange båstinger hadde funnet sine plasser i kirken, da barnekoret Levende Lys kom i prosesjon opp midtgangen.
Båstad kirke har nå fått sin lysglobe, forarbeidet av bygdas egen smed, Anders Høntorp, som fikk æren av å tenne det første lyset. Ved gudstjenestens slutt ble Høntorp kalt frem av Karsten Rasmussen, menighetsrådets leder, og overrakt blomster til applaus fra menigheten.

Til stede i kirken, og senere i Kirkestua, var fire prester. Foruten prost Knut Hope som holdt prekenen, forrettet sogneprest Birger H. Fossum gudstjenesten. Ellers var vikarprest An-Magritt Granli og tidligere sogneprest Torfinn Stokkedal til stede ved begge arrangementer.
I kirken opptrådte Båstad sangkor under ledelse av Vidar Hansen, mens Ann-Christin Skaug dirigerte Levende Lys. Her deltok også Unni Torsøe på gitar, og foruten Torsøe sto Hans Petter Ringstad på baryton og organist Inger Johanne Karlsrud for det musikalske.
Alle plasser var besatt da Karsten Rasmussen kunne ønske velkommen i Kirkestua til suppe og etterfølgende kaffe. Flittige damer i De Unges Misjon hadde tilberedt suppen, mens menighetsrådet sto for serveringen.
Mange ønsket å fremføre en hilsen til 140-års jubilanten. Først ut var Rasmussen som hadde laget en velformet prolog som inneholdt det meste av historie og ikke minst kirkens betydning for Båstads befolkning i de ulike situasjoner.

Torstein Skaug og Elisabet Gjevre har begge lang fartstid i kirkelig sammenheng, og begge berettet om personlige opplevelser.
Fra Trøgstad menighetsråd hilste leder Aud Jørgentvedt som overrakte blomster. Sogneprest Fossum overbrakte hilsener fra tidligere sogneprester Aasen og Lindekleiv. Spesielt dvelte Fossum ved historiene som var fortalt.
– Skriv dem ned! Snart er kirken 150 år, og da trenger vi dem.
Etter at Torfinn Stokkedal, tidligere sogneprest, hadde fremført sin hilsen, ble ordet gitt til ordfører Ellen Løchen Børresen som også overrakte kommunens gave, en sjekk på 5.000 kroner.
Svært mange ga seg tid til å studere utstillingen av bildene fra kirkeinteriøret og samlingen av konfirmantbilder.