– Jeg har alltid hatt sans for eventyr, og da jeg fikk forespørsel om å skrive boken om DS «Turistens» hjemkomst i Haldenvassdraget, kunne jeg bare ikke si nei, forteller forfatter Arvid Johanson på pressekonferansen på Ørje Brug i går.

Fra skraphaug til dronning

I 1967 ble båten slept ut på dypt vann med en sprengladning i skroget. Den gikk til bunns, men den ble aldri glemt. Alf Ulven og Tore Aksel Voldberg har hentet opp en skraphaug fra bunnen av Femsjøen. Og mirakelet har skjedd. Båten er i dag slik den var i 1927, etter 12 år på beddingen i Vestfold til en pris på 50 millioner kroner.

I boken er det ikke mindre enn 180 bilder; fra båtens hjemkomst, men også fra dens tidligere liv. I nesten 80 år var den bindeleddet og pulsen i både transport, handel og næringsvirksomhet langs vassdraget.

– Første del av boken er ment som en bildebok, i den andre delen «I historiens speil» der kunne jeg i hovedsak støtte meg til de to bøkene som jeg har skrevet tidligere, «I Turistenes kjølvann» og «Haldenvassdraget. Vannvei og livsnerve», forteller forfatteren.

Spydspiss i vassdraget

De fire vassdragskommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden er utgivere.

Båten fikk en fantastisk hjemkomst, og den er ment å være en spydspiss, en hjelp til å utvikle turistnæringen i distriktet.

– Dette året har vi brukt til å prøve oss fram, neste år er det meningen at båten skal gå i rute midt på sommeren. Ellers er det chartertrafikk vi ønsker å satse på, sier daglig leder i selskapet, Ole Svendsby.