Det er billedhuggeren Bjørn Sørvang Hansen som har laget bysten av Jacob Nicolai Wilse.

Avduking av skulpturen skjer på bankplassen ved kommunehuset i Spydeberg førstkommende lørdag.

Etterpå forflytter festen seg til Spydeberg prestegård. Her vil resten av dagen bli viet til Jacob Nicolai Wilse (1735 - 1801), som var prest i Spydeberg, forfatter og en av de fremste initiativtakerne til å danne et norsk universitet.

Han var forløper for uavhengighet fra Danmark, en bevegelse som førte til innkalling til en grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll i 1814.