I sommer gikk Oslo-politiet ut i Dagbladet og fortalte at unge kriminelle under 15 år står bak grov vold, narkotikakriminalitet og ran. Erfarne politifolk, blant andre Geir Tveit, leder for politiets forebyggende avdeling i Oslo sentrum, ønsket seg ungdomsfengsel for å håndtere ekstreme tilfeller av ungdomskriminalitet.

Bedre enn fengsel

Knut Are Svenkerud, leder i KY, foreslår en annen løsning på gjengkriminaliteten. I et forslag sendt til Justisdepartementet tar han til orde for at unge kriminelle kan bruke fotlenke.

– Vi er av den oppfatning at elektronisk kontroll som et forebyggende tiltak vil være mindre inngripende, samtidig som det vil gi en større sannsynlighet for å lykkes enn ved å plassere mindreårige i en lukket institusjon eller fengsel, sier Svenkerud.

«Personer som bærer elektronisk kontroll med GPS vil sannsynligvis ikke være velkommen til å delta i gjengaktiviteter», skriver KY-lederen i forslaget.

KY har ikke tatt stilling til en nedre aldersgrense, men de åpner opp for at barn under 15 år kan straffes med elektronisk kontroll. KY mener det må være opp til domstolene å bestemme om barn skal sone med fotlenke.

– Det er ikke sikkert det er fornuftig med fotlenke for de under 15 år, men jeg mener at det bør utredes som et tiltak for å unngå at de havner i fengsel, sier Svenkerud.

Kriminelle lavalder

Anne Gro Granum ved Hedmark og Oppland friomsorgskontor jobber med fotlenkesonere til daglig. Forslaget fra KY-lederen overrasker henne.

– Vi har en kriminell lavalder på 15 år. De under 15 år er det barnevernet som håndterer, slik mener jeg at det fortsatt bør være, sier hun.

– Vi vet ikke hvem de unge gjenkriminelle er. Vi må vite mer om hvem de er og hva de potensielt kan gjøre. Jeg tenker på sikkerheten vår. Det er ikke sikkert at fotlenke er det riktige for dem, sier Granum.

Vurderer forslaget

Ved Oslo friomsorgskontor leder Beate Kristensen ungdomsavdelingen. Hun er enig med Granum om å beholde dagens kriminelle lavalder og spør retorisk:

– Hvor går i tilfelle grensen for å ta en 12-åring inn i straffekjeden? Men justis- og beredskapsdepartementet vil ikke utelukke forslaget fra KY.

– Vi vurderer ulike tiltak og virkemidler i arbeidet for å forebygge og bekjempe kriminalitet, skriver departementet i en epost til FriFagbevegelse.no.