– Det er lite eller ingen ting du selv kan gjøre for å unngå en slik ulykke, dersom du møter et vogntog som mister kontrollen over hengeren, sier Ryste i Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

Konsekvensene kan bli store og dramatiske hvis en hengeren på et vogntog treffer en personbil i 60 kilometer i timen. I dag kan vogntog kjøre i Norge dersom de har dekk som er såkalt «mud and snow»-merket. Men det dukker jevnlig opp dekk som har godkjenningsmerket, men som er langt fra egnet for å kjøre på vinterføre.

– Vi trenger nye og skjerpede krav. Three-peak mountain snowflake eller alpesymbolet vil stille krav til vinterdekk som er forsvarlige å bruke på norsk vinterføre. NAF vil oppfordrer norske myndigheter til å så raskt som mulig innføre dette kravet, sier Ryste.

I tillegg mener NAF at press på priser og kostnadskutt går på bekostning av trafikksikkerhet.

– Dessverre ser vi en utvikling der priser presses på bekostning av trygt utstyr og tilstrekkelig opplæring. Det er bekymringsfullt. Både offentlige og private kjøpere av transporttjenester bør stille høye krav til trafikksikkerhet fra transportselskapene, sier Ryste.