Sykepleiernes forbundsleder Eli Gunhild By inviterer seg selv til helseminister Bent Høie (H).

– Høie bør være veldig interessert i en dialog med oss om innholdet i et kompetanseløft for sykepleierne. Derfor vil vi be om et møte med ham om det, sier By til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Betingelser

Under Høyres landsmøte forrige helg varslet statsminister Erna Solberg en satsing på kompetanse i helse- og omsorgssektoren. Norsk Sykepleierforbund regner med at det innebærer et sykepleierløft på nivå med lærerløftet – og ser med glede på det.

Det er mangel på sykepleiere i mange av landets kommuner. Konsekvenser er at eldre ikke får god nok pleie og behandling For å bøte på dette mener Eli Gunhild By at det er en forutsetning at sykepleiere får konkurransedyktige betingelser.

– Da snakker jeg om gode lønns- og arbeidsbetingelser og lønn under videreutdanning. Slik det er nå må sykepleiere betale videreutdanningen av egen lomme, sier Eli Gunhild By.

I sin tale til Høyres landsmøte trakk statsminsteren fram behovet for å skape et bedre helse- og pleietilbud.

Hever kompetansen

Senere i vår kommer regjeringen med en egen stortingsmelding om primærhelse.

Erna Solberg røpet i sin tale på landsmøtet at en sentral del av meldingen vil handle om å heve kompetansen blant landets sykepleiere.

– Selv om kroppen ikke fungerer som før, skal livet ha en mening. Skal vi oppnå dette, trenger vi enda mer kunnskap og kompetanse hos våre engasjerte ansatte, sa Solberg på Høyres landsmøte.

Hun varslet også en gjennomgang av sykepleierutdanningen, og skal også i gang med en handlingsplan for rekruttering og fagutvikling.

I tillegg skal lederutdanningen for den kommunale helse- og omsorgstjenesten styrkes, og det skal gjeninnføres kompetansekrav. (ANB)