Krevende å drive bort elg fra E18: – Det mangler port i viltgjerdet