MARKER: Marker-ordføreren sendte onsdag et brev til Mattilsynet der hun krever at krepseforbudet mellom Skullerud og Halden blir opphevet.

– Det er nå gått to år siden slusene ble åpnet på Ørje etter at det var påvist signalkreps og krepsepest i Rødenessjøen. Signalkrepsen er påvist i hele vassdraget fra Skullerud til Halden, hvorpå det ble innført totalforbud mot å krepse.  Vi mener at man nå må oppheve forbudet og la alle som ønsker å krepse få krepse, skriver Nilsen.

Hun sier det har vært et ønske om å åpne opp igjen helt siden forbudet ble innført, og peker på at det er lange tradisjoner for krepsing i vassdraget.

LES OGSÅ: – Hjelp oss å stoppe krepsepesten

Må stole på folk

– Fiske vil også være en måte å bekjempe signalkrepsen på. Nå må man stole på at folk kan følge reglene. Det er bedre å ha kontroll på krepsingen enn at det foregår tjuvkrepsing, sier Nilsen, og trekker frem at krepsefisket også kan ha betydning for lokale turistaktører.

Signalkrepsen er en trussel for edelkrepsen fordi den sprer sykdommen krepsepest uten selv å bli rammet av den. Signalkrepsen hører opprinnelig ikke hjemme i Europa, men er innført fra Nord-Amerika. Den står på den norske svartelista over fremmede arter som er en risiko i norsk natur.

Krepsesesongen starter 6. august og varer frem til 14. september. 

LES OGSÅ: Her får man ikke krepse til høsten

Sent ute

– Du er ikke litt seint ute nå da, bare fire dager før krepsingen skulle startet?

– Jo. Jeg er nok litt seint ute. Jeg tviler vel på at Mattilsynet klarer å gi et svar i år. Hvis vi får nei, kommer vi til å sende saken til departementet. Vi ønsker en ordentlig besvarelse, sier ordføreren.

Veterinær Lars-Erik Rondestveit hos Mattilsynet bekrefter at brevet har kommet.

– Vi har ikke fått mulighet til å se på saken ennå. Den skal få en skikkelig behandling, men det er fortsatt for tidlig å si noe mer, sier han.

Rondestveit anslår at det tidligst kan komme et svar innen et par uker. Før den tid må Mattilsynet vurdere tilstanden til vassdraget på nytt, og finne ut om det er forsvarlig å åpne opp for fiske.

LES OGSÅ: Krepsepest påvist i Hobølelva – forbyr all fangst