Kraftig fall i omsetningen for lokal opplæringsbedrift