Kortere åpningstid for SFO: – Dette kommer til å ramme pendlerne hardt, mener FAU-leder

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud til alle barn i alderen 1–4. trinn før og etter skoletid. I de tidligere fem kommunene har åpningstiden vært praktisert ulikt. I et kommunestyre før sommeren ble dette endret til én felles åpningstid. Det reagerer FAU-Leder Ronny Aukrust (44) ved Rom skole kraftig på.