Kontrollerte tunge kjøretøy: Halvparten fikk kjøreforbud

Statens vegvesen gjennomførte kontroll av tunge kjøretøy ved grenseovergangene i Ørje og Svinesund. Av 31 kontrollerte kjøretøy fikk hele 15 kjøreforbud.