Askiminger risikerer kraftig hopp i vannavgiften – nå tar politikerne tenkepause

Kommunestyret vedtok med et stort flertall i kveld å bruke noe mer tid på vann- og avløpsforskriftene og å gi innbyggerne bedre informasjon om hva de har i vente.