Budsjettforslaget: Rådmannen fjerner ikke eiendomsskatten i Eidsberg, Hobøl og Trøgstad neste to år

Innbyggerne i Eidsberg, Hobøl og Trøgstad må påregne å få eiendomsskatt på sine boliger og hytter i ytterligere to år. Og halvveringen i Hobøl reverseres.