Får ikke kommunalt ansatte lov til å uttale seg til pressen? Hvorfor ønsker Indre Østfold kommunes politiske og administrative ledelse at alt av informasjon skal gis av enten ordfører Saxe Frøshaug (Sp) eller informasjonssjef?

Det er grunn til å stille spørsmål om kommunens informasjonspolitikk etter at Smaalenenes Avis ønsket å lage en sak på ungdomsmiljøet i Askim og Indre Østfold etter de tragiske dødsfallene til to unge jenter i Spydeberg sist helg.

«Hvordan er ungdomsmiljøet i Indre Østfold kommune?» Dette var spørsmålet avisen stilte Vegard Halvorsen. Han har siden 1996 jobbet med ungdom i kommunen. Vegard Halvorsen er SLT-koordinator, som står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Bakgrunnen for spørsmålet var de to tenåringsjentene som ble funnet døde. Mange lesere har reagert og stilt spørsmål rundt ungdomsmiljøet og om det er mye narkotika i kommunen. Halvorsen henviste avisen til ordfører Frøshaug og kommunens informasjonssjef.

Nei, lokalavisen skulle ikke stille spørsmål om de avdøde og miljøet rundt dem. Det jobber politiet og forhåpentligvis barnevernsetaten med.

Avisen ville på vegne av mange lesere få svar på det mange spør seg om etter de tragiske dødsfallene: Er ungdomsmiljøet og tilgangen på rusmidler som narkotika, så brutalt rått som hendelsen i Spydeberg kan gi inntrykk av? Dødsfallene i Spydeberg har sjokkert alle som bryr seg om barn og unges oppvekstvillkår i Indre Østfold.

Og kommunens politiske og administrative ledelse kan være trygg på at det har vært ført mange alvorstunge samtaler rundt om i hjemmene i Indre Østfold de siste dagene.

Det er prinsipielt betenkelig og trolig lovstridig at Indre Østfold kommune ønsker toppstyrt informasjon ut når temaene er vanskelige. Det forteller to ting: Kommunens politiske og administrative ledelse stoler ikke på sine ansatte og de ønsker en siling av informasjon ut til publikum. Ikke ulikt hvordan innleide kommunikasjonsbyråer jobber.

Lik den jobben byrået Kruse Larsen har fått for Fossumkollektivet.

Vegard får ikke uttale seg om ungdomsmiljøet i kommunen – det skaper politiske reaksjoner