Kommunene kjøpte mat, drikke og overnatting på hotellet for 2,3 millioner kroner - se hvem som brukte mest

Flere av de lokale kommunene er hyppige brukere av det nye hotellet på Slitu. Vi har gått gjennom regningene fem av kommunene betalte i fjor.