Kommunen sjekker om grunneier begår lovbrudd – det fikk han først vite da avisen tok kontakt

Grunneier Atle Garseg (29) stiller seg helt uforstående til at han kan ha brutt forurensningsloven ved å legge et dekke med det han kaller brukt papir på en gammel skogsbilvei. – Dette er jo gjenbruk, sier han.