Kommunen sendte varsel om dagbøter – hadde rotet bort svaret til Torfinn

Torfinn Heller er fortvilet over kommunens saksbehandling. På grunn av etterslep på journalføringen i kommunens systemer overså de et brev fra han.