Kommunen har brukt vikarbyråer for over 21 millioner kroner de to siste årene: – Bruken har vært for høy

Politikerne reagerer på vikarbruken i Indre Østfold kommune, men rådmannen tar pengebruken med ro.