Kommunene i Indre Østfold risikerer å miste enorme summer

Etter et møte på fylkestinget i dag ble det bestemt at fylket ber om lovlighetskontroll fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om aksjene i Østfold Energi.