Høsten 2020 trer de nye læreplanene, kalt fagfornyelsen, i kraft. Over 40 nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole er nå fastsatt.

Marthe Tangen Staås (16) fra Mysen og Ida Victoria Pedersen (16) fra Ørje går i første klasse på Mysen videregående skole. De har sett på noen av endringene i læreplanen, og har gjort seg opp noen meninger.

En av endringene er at det blir slutt på halvårsvurdering i nynorsk for 8.- og 9. trinn, samt VG1 og VG2.

– Jeg synes det høres greit ut at halvårsvurderingene fjernes fordi da er det ikke like mye å tenke på rundt juletider når det kanskje er andre ting som er viktigere, sier Staås.

En annen stor endring er at det vil bli innført tre tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Disse vil ikke bli egne fag, men de vil bli tatt inn i eksisterende fag, informerer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Gjelder fra neste høst

Sistnevnte tema vil inneholde temaer som psykisk helse.

– Jeg tenker det bare er positivt. Det er mange som sliter psykisk, og at det blir større fokus rundt det er bra, sier Pedersen.

På spørsmål om hvilket av de tverrfaglige temaene de synes er viktigst, svarer begge to bærekraftig utvikling.

Den nye læreplanen vil imidlertid ikke gjelde for dagens VG1 elever.

– Det synes jeg er dumt fordi jeg er en VG1 elev, og synes disse punktene i læreplanene er viktige å få med seg, sier Staås.

Elevene får bestemme mer

Guri Øiseth (43) fra Tomter er fagleder i realfag ved Askim videregående skole. Hun, som mange andre lærere, er for tiden opptatt av de nye lærerplanene som i år blir innført.

– Det er spennende å følge med framover på hvordan de nye lærerplanene vil fungere i skolen, sier Øiseth.

Hun forteller at lærerplanene byr på nye interessante utfordringer, ikke bare for lærerne.

– Det vil blant annet også kreve mer av elevene. Det står i lærerplanen at elevene skal være aktive og sosiale i læringssituasjoner, sier Øiseth.

Dette vil si at elevene må bli mer delaktige i undervisningen. Øiseth tror dermed det vil bli mer plass til aktiviteter, eller andre former for spennende læring.

– I tillegg skal de lære å lære, forteller Øiseth.

Hun tror det er viktig for elevene at de lærer hvordan de kan ta til seg informasjon og ny kunnskap på forskjellige måter

– Det gjelder ikke bare å pugge til prøver, sier hun.

Hun tror det blir en positiv endring fra slik elevene lærer i dag. Det vil også legges mer vekt på elevmedvirkning. Elevene skal få delta mer i planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg og vurdering.