Gå til sidens hovedinnhold

Kjemper for viktig tilbud – ber om møte med statsråden

Fire Sp-ordførere ber om et snarlig møte med samferdselsministeren. De vil fortelle ham hvor viktig trafikkstasjonen på Ramstad er for regionen.

Før sommerferien ble det kjent at de fleste tjenestene ved Mysen trafikkstasjon på Ramstad planlegges fjernet. Skranketjenester, førerprøve for tunge kjøretøy samt hallkontroller av både lette og tunge kjøretøy er blant tjenestene som kan forsvinne fra 2021.

Nå har fire Senterparti-ordførere skrevet et brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide hvor de ber om et snarlig møte. De fire er Saxe Frøshaug fra Indre Østfold kommune, Theodor Bye fra Marker kommune, Anne-Grethe Larsen fra Skiptvet kommune og Karoline Fjeldstad fra Rakkestad kommune.

Les også: Mysen trafikkstasjon ribbes for tjenester: – Vanvittig trist, sier Saxe Frøshaug

Vil opplyse om konsekvensene

De ønsker å møte statsråden for å opplyse ham om de samfunnsøkonomiske konsekvensene for regionen dersom trafikkstasjonen ribbes for tjenester.

"Det er foretatt grundige utredninger fra regionens næringsliv, og det er avgjørende at dette hensyntas i forkant av en endelig beslutning. Vi står sammen i hele Indre Østfold-regionen rundt viktigheten av å opprettholde et fullverdig tilbud på Mysen trafikkstasjon", står det i brevet. De fire ordførerne mener tjenestene er helt avgjørende for næringslivets lønnsomhet og muligheter for vekst.

Les også: Mener tilbud i nærmiljøet raseres: – Nå må politikerne ta opp kampen

Får støtte fra Viken

Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesveier i Viken fylkeskommune, har også sendt et brev til samferdselsdepartmentet hvor han uttrykker bekymring for det han mener er en omfattende sentraliseringspolitikk.

"Indre Østfold er Norges største jordbrukskommune. De fleste traktorer, tilhengere og større maskiner må fysisk vises på trafikkstasjonen i forbindelse med salg og registrering. Mysen trafikkstasjon gir i dag muligheter for visning og godkjenning av forskjellige typer kjøretøy og tilhengere. Man kan tenke seg merkostnadene for bedriftene og miljøaspektet ved å frakte en traktor med tilhenger flere mil for visning og godkjenning ved en annen trafikkstasjon. Ved en eventuell nedleggelse av flere tjenester ved Mysen trafikkstasjon er det risiko for at flere av bedriftene vil flytte", skriver han.

Ifølge Britt Egeland Gulbrandsen, kommunestyrerepresentant for KrF i Indre Østfold kommune, skal saken avgjøres i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Hun og hennes parti jobber også iherdig for å bevare tjenestene.

Kritisk Myhrvold

Den 7. juli ba ordfører Saxe Frøshaug om et møte med politisk ledelse i samferdselsdepartementet. I et svarbrev datert 18. august står det at Statens vegvesen har fått i oppdrag å vurdere videre oppfølging og gjennomføring.

"Departementet har samtidig bedt om en vurdering av om dagens ordninger med ambulerende tjenester kan utvides, eventuelt om det er ytterligere tjenester hvor slike ordninger kan etableres. Statens vegvesen er bedt om tilbakemelding innen 15. oktober 2020. Politisk ledelse ønsker å avvente eventuelle møter om saken til veivesenets vurdering er behandlet", står det.

Stortingsrepresentant Ole stiller seg svært undrende og kritisk til det.

– Først antydes det at det skal komme et notat om trafikkstasjonen i forslaget til statsbudsjett som legges fram 8. oktober. Men veivesenet har fått frist til å legge fram sin vurdering 15. oktober. Det er uke senere. Dette er et politisk spill og virker som om regjereingen har tatt en avgjørelse og bare trår vannet. Ønsker ikke samferdselsminister Knut Arild Hareide å møte lokale representanter før beslutningen er tatt? spør Myhrvold som mener statsråden må være ærlig i denne saken.

Kommentarer til denne saken