Gå til sidens hovedinnhold

Kjemper for dette tilbudet ved livets slutt

Artikkelen er over 2 år gammel

Indre Østfold kommune bør ha et eget krematorium. Ingunn Herstad Hensel (V) vil jobbe for det hvis hun blir valgt til høsten.

Nylig behandlet fellesnemnda for Indre Østfold kommune saken om nytt interkommunalt krematorium. Kommunen er invitert som deltaker i et interkommunalt krematorium som planlegges i Sarpsborg-regionen. I saksframlegget til politikerne sto det også at flere alternativer skal utredes, blant annet samarbeid med Nordre Follo og omland.

Ønsker lokalt tilbud

Ingunn Herstad Hensel (V) fremmet et forslag om at fellesnemnda skal be administrasjonen utrede alternativer til fremtidig lokalt krematorietilbud – med livssynsnøytrale seremonirom og -steder. Gjerne i nær tilknytning til en minnelund. Hun ønsket at saken skal fremmes på nytt når ny kommune er etablert. Men den siste setningen ville ikke flertallet i fellesnemnda være med på.

– Jeg mener likevel at det burde stå svart på hvitt at dette skal utredes når den nye kommunen er dannet, sier Herstad Hensel. Forslaget fikk ti stemmer – hennes egen samt seks fra Høyre og tre fra Frp.

Kathrine Hestø Hansen, ordførerkandidat for Indre Østfold Ap, er slett ikke motstander av et lokalt krematorium.

– Årsaken til at Ap ikke stemte for at den nye storkommunen skal starte dette arbeidet neste år, er rett og slett at vi da får veldig mange saker å håndtere. Et nytt krematorium må derfor komme litt ned på prioriteringslisten. Men jeg er helt enig i at Indre Østfold trenger et livssynsnøytralt rom. For det har vi ikke i dag, sier hun.

Ikke medeier

Ingunn Herstad Hensel er imidlertid glad for at politikerne enstemmig vedtok å ikke gå inn som medeier i et nytt krematorium i Nedre Glomma-regionen eller samarbeide med Nordre Follo og omland.

– Hadde vi gjort det, hadde vi neppe fått et eget krematorium i Indre Øsfold. Blir jeg valgt inn i det nye kommunestyret, skal jeg jobbe for dette tilbudet lokalt, forsikrer hun.

Slipper utvidelser

Hensel legger til at kremasjon med urnenedsettelse er arealbesparende. Behovet for utvidelser av eksisterende kirkegårder kan dermed reduseres. Venstrepolitikeren trekker også fram at det er viktig for de pårørende å slippe å kjøre til Nedre Glomma-regionen når deres kjære skal kremeres.

– Et krematorium bør være livssynsnøytralt. Familie og venner skal også kunne følge kisten helt fram til selve kremeringen, sier hun.

Les også: Venstre går etter unge stemmer – dette er planen deres

– Bør ligge på nøytral grunn

Hensel vil ikke uttale seg om hvor et eventuelt krematorium for Indre Østfold bør ligge.

– Askim har jo et som ble lagt ned i 2006. Hva med å investere i det?

– Det er et ønske om et livssynsnøytralt krematorium. Da bør det neppe ligge på kirkens grunn. Jeg ser for meg et enkelt og pent bygg som gjerne kan være synlig fra E18 og ligge nær et serveringssted for minnesamvær, sier Ingunn Herstad Hensel.

Hun hevder Indre Øsfold kommune blir stor nok til å drifte et lite krematorium for innbyggerne. Marker og Skiptvet bør også få tilbudet, mener hun.

 

102 ble kremert i 2017

Ifølge saksframlegget til politikerne i fellesnemnda, ble 102 av 340 døde kremert i Indre Østfold i 2017. Det er en andel på 30 prosent. Askim har den høyeste kremasjonsandelen i regionen. Kommunen har i dag en avtale om leiekremering i Sarpsborg. I saksframlegget står det også at flere velger kremasjon for sine døde dersom det finnes lokale krematorier.

Les også: Her kan pårørende minnes sine kjære: – Et fint tilbud

Kommentarer til denne saken